EASEL® ja koira-avusteinen toimintaterapia
 
  • Koira-avusteinen työskentely perustuu vapaaehtoiseen tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen, jolla asiakkaalle halutaan mallintaa ja antaa kokemuksia sellaisista suhteista, jotka perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen, hyväntahtoisuuteen, luottamukseen ja välittämiseen.
  • Asioita tehdään yhdessä koiran kanssa minä-sinä-suhteessa, ikäänkuin uuden kaverin kanssa; hän opettelee ottamaan toisen mielipiteet huomioon ja miettimään, miten hän itse vaikuttaa toisiin ja miten toiset häneen, odottamaan, ehdottamaan, neuvottelemaan, ottamaan vastaan neuvoja, hyväksymään rajoja, asettamaan rajoja, joustamaan jne.
Koira voi myös milloin hyvänsä valita lopettaa leikin tai ehdottaa uutta. Kokemuksellisuus, yhdessä toimiminen ja vuorovaikutus vapaana olevan omaehtoisena toimijana olevan koiran kanssa tuovat esiin asiakkaan sosioemotionaalisten taitojen vahvuuksia ja haasteita, joita voidaan siten aidossa tilanteessa siinä hetkessä yhdessä tutkia ja EASELin avulla myös korjata.

  • Asiakkaat oppivat omaan ikä- ja kehitystasoonsa sopivalla tavalla normaalin toimintaterapian ohessa myös omista tunnereaktioistaan, sekä tavoistaan ajatella, toimia ja ratkaista ongelmia. Asiakkaat vahvistavat sosiaalisia taitojaan ja saavat korjaavia kokemuksia.
  • Lasten on tärkeä oppia tunnistamaan milloin on hyvä olla, milloin pitää pinnistellä tai keskittyä enemmän tai milloin hän on stressialueella ja haluaa paeta, tuntee kiukkua ja tappeluhalua, tai lamaantuu. Kaikki em. tulee mahdolliseksi, kun lapsi ja nuori tuntee olonsa terapiassa ennen kaikkea turvalliseksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. koira-avusteinen työskentely auttaa tässä.
  • Koirani ovat terapiassa mukana silloin, kun se on asiakkaiden motivoitumisen, stressitason säätelyn ja työskentelymme tavoitteiden kannalta perusteltua.
  • Koiratyöparien yksi merkittävä tehtävä on motivoida lapsia ja nuoria työskentelyyn kanssani. Koirat motivoivat heitä säätelemään omia tunteitaan ja käyttäytymistään huomioidakseen koirankin mukavan olon.
  • Koiraa voi paijata ja hoivata, mihin rooliin toimintaterapeutti ei voi samalla tavalla asettua.
Copyright 2017 Hanna-Leena Niiranen