Copyright 2017 Hanna-Leena Niiranen


Hanna-Leena Niiranen
EASEL-ohjaaja (2014) ja EASEL Coach-työnohjaaja (2017)
Ammatillinen opettaja (2012)
Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja (2012)
Toimintaterapeutti, ylempi AMK (2010)
Toimintaterapeutti AMK (2003)
Lähihoitaja (1999)
NDT,-Bobath-terapeutti (2006)
Autisminkirjon kuntoutuksen erikoistumisopinnot (30op), (2009)
ja lisäksi lukuisia kehitysvammaisiin, aistien säätelyhäiriöihin ja autisminkirjon
kuntoutukseen sekä lasten-ja nuorten toimintaterapiaan liittyviä koulutuksia.

Työkokemus
Toimintaterapia Huiske, toimintaterapeutti yrittäjä, osa-aikainen työ 9/2009-12/2011.
Kokopäiväinen työ 1/2012-

Rinnekoti-Säätiö 2004-2012 Toimintaterapeutti Rinnekodin tutkimus-ja palvelukeskuksessa.
Asiakaskuntana pääasiallisesti kehitysvammaiset lapset ja nuoret.

Helsingin Diakoniaopisto, vastaava kouluttaja Työhön ja itsenäiseen elämään  valmentavassa
AUKI-koulutuksessa 10/2009- 12/2011. Koulutus oli yhteistyöprojekti Helsingin Diakonia-
opiston ja Rinnekotisäätiön kanssa. YAMK-opinnoissa tein opetussuunnitelman kehittämis-
työnä opetussuunnitelman koulutukseen ja Ammatillisen opettakoulutuksen opinnäytetyönä
pilottivaiheen loppuraportin, jossa oli kuvattuna mm. opiskelijakohtaiset oppimistulokset
koulutuksen aikana ja opetuksen toteutuksen ja menetelmien kuvaus.

Vantaan Kaupunki, kehitysvammaisten ohjaaja Kolohongan toimintakeskuksessa 12/2003-9/2004.

Lähihoitajan osa-ja kokoaikaista työskentelyä vuosina 1999-2003 Vantaan Kaupungilla (Katriinan
sairaala ja Simonkodin vanhainkoti) ja Esperi Oy:n kotihoito.

Ammatillinen kehittyminen koulutusten kautta, kehittävä ja innovatiivinen työskentelyote sekä halu
työskennellä laaja-alaisesti erilaisuutta kaihtamatta, ovat kehittäneet osaamistani. Ammatillisena
vahvuutenani ovat vaikeasti kehitysvammaisten autisminkirjon henkilöiden kuntoutus ja toiminta-
terapia. Olen työskennellyt haastavasti käyttäytyvien autisminkirjon henkilöiden kanssa niin
toimintaterapeuttina kuin kouluttajana työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa ja kuntoutta-
vassa opetuksessa ja ohjauksessa. Minulle on tärkeää kohdata asiakas ihmisenä niin
heikkouksineen kuin vahvuuksineen.

Toimintaterapia Huiskeen arvoina ovat: innostuminen, onnistuminen, yksilöllisesti ja yhdessä!
Keskeistä on, että asiakas kokee onnistumista, iloa ja sitä kautta hänen itsetunto vahvistuu.

Kielitaito
Suomi (äidinkieli)
Ruotsi - kiitettävät suulliset ja kirjalliset taidot
Englanti - kiitettävät suulliset ja kirjalliset taidot

 Info