Copyright 2017 Hanna-Leena Niiranen

= lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu asiakkaan yksilöllisten oppimisen-  ja kehittymisen tarpeiden mukaan tehtäviin tavoitteellisiin toiminnallisiin harjoitteisiin yhteistyössä toimintaterapeutin kanssa.

Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan mahdollisuuksia ja kykyä toimia sekä osallistua asiakkaan kehityksellisen iän mukaisesti toimintoihin asiakkaan arjessa, kotona, koulussa ja työssä.Toimintaterapian tavoitteet tarkennetaan yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkoston kanssakuntoutussuunnitelmaan.Toimintaterapian tavoitteet on määritelty kuntoutussuunnitelmaan.
 Toimintaterapiaan tarvitaan lääkärin kuntoutussuunnitelma ja maksusitoumus oman kunnan lääkinnälliseltä työryhmältä, KELA:lta tai erikoissairaanhoitopiiriltä. Halutessaan, voi toimintaterapian myös maksaa itse.

      Lisätietoja toimintaterapiasta www.toimintaterapeuttiliitto.fi
        Toimintaterapia